Broekbakema

powered by nature to empower people

visie vision

Visie

Wij geloven in de kracht van de natuur. De kracht van natuurlijke elementen als energiebron, de natuur als basis voor een gezond binnenklimaat en de kracht om hernieuwbare materialen te produceren. Als wij op basis hiervan gebouwen kunnen ontwerpen geloven wij dat we mensen niet alleen blijer kunnen maken, maar ook beter kunnen laten presteren en enthousiaster kunnen laten samenwerken. Niet voor niets is ons motto: “Architecture, powered by nature, to empower people”.

Duurzame innovatie

broekbakema

Terug naar de essentie van architectuur

We vinden het onze taak om architectuur te maken die een duurzame impact op de samenleving heeft. Daarvoor ontwerpen we vanuit de essentie van architectuur, de ‘form follows climate’ benadering. Een comfortabel gebouw bereiken we door zijn vorm, oriëntatie, door bouwkundige oplossingen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke bronnen en is het toepassen van technologie in veel gevallen al niet meer nodig. De technologie die we aanvullend nog wél toepassen is altijd gebaseerd op groene, duurzame energiebronnen.

Co-creatie

Goede, aansprekende gebouwen maak je samen

Co-creatie, nauwe samenwerking met alle belanghebbenden, is voor ons heel vanzelfsprekend. Een gestructureerd creatief proces met onze opdrachtgever en gebruikers ligt aan de basis daarvan. Vanaf het allereerste begin werken we met alle disciplines samen aan het ontwerp. In de vorm van een projectteam waarin dialoog voorop staat, in een informele bijeenkomst met buurtbewoners om een gevelkleur te bepalen of door samen te werken in een 3d ontwerpmodel. Door interactie, openheid en het uitwisselen van kennis zorgen we ervoor dat het project letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving staat.

Gemeenschappen

Onze gebouwen verbinden mensen en creëren gemeenschappen

Dat doen we letterlijk door spontane en geplande ontmoetingen in onze ontwerpen vorm te geven. Ook door met onze architectuur in te spelen op actuele maatschappelijke vraagstukken en daar oplossingen voor te bieden, willen wij de ontwikkeling van gemeenschappen aanmoedigen. En natuurlijk door simpelweg goed functionerende gebouwen te maken die aanspreken en waar gebruikers én hun omgeving trots op kunnen zijn.

Vakmanschap

Kwaliteit staat voorop

We weten van wanten. We weten waaraan een goed gebouw moet voldoen, we weten alles van materialen en de juiste toepassing daarvan en we weten hoe we een goed gebouw goed moeten houden. Van het begin tot het eind zijn we enthousiast met onze projecten bezig en begeleiden we ze efficiënt binnen tijd en budget. Onze bedrijfsvoering is daarbij op hoog professioneel niveau georganiseerd. We hechten belang aan een hoge kwaliteit: van onze gebouwen, maar net zo goed van onze processen. Daarom werken we volgens een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitbeheersingssysteem. Dit betekent dat alle processen die zich binnen de bedrijfsvoering afspelen, zijn vastgelegd en worden nageleefd. Daarvoor hebben we zelfs een onafhankelijke coördinator in huis. Ook extern zijn we met kwaliteitsborging bezig. Door onze rol in het bestuur van de BNA leveren we actief onze bijdrage aan het ontwikkelen van de sector.

Onze ontwerpen worden voortdurend gemonitord op budget, tijd, kwaliteit en ambitie om verrassingen te voorkomen. Daarbij hanteren we een proactieve benadering en werken we nauw samen met een kostendeskundige die vanaf het allereerste begin samen met ons optrekt in het ontwerp.

Expertises

We zijn er trots op dat opdrachtgevers zich in onze architectuur en werkwijze herkennen. Onze portfolio bestaat uit boeiende projecten; van kleinschalige herbestemmingen tot complexe nieuwe gebouwen en complete masterplannen. We staan bekend om het ontwerpen van hoogwaardige kennisomgevingen voor onderwijs en research en het transformeren van (jonge) monumenten, onze betrokken samenwerking, onze vanzelfsprekende toepassing van duurzaamheidsmaatregelen en onze uitgebreide ervaring met integraal samenwerken.

Deel deze pagina