Broekbakema
Broekbakema

Visie

visie vision

Visie

Onze Roots

We kennen een lange traditie van ‘mensgericht bouwen’. Het begon allemaal bij de befaamde architect Michiel Brinkman in 1910 als grondlegger van ons bureau. Jan Brinkman en Leendert van der Vlugt stapten in zijn voetsporen toen zij de Van Nellefabriek verder ontwierpen. Hun opvolgers waren de architecten Van den Broek en Bakema. Zij vonden dat de Nederlandse architectuur toe was aan een nieuwe wind met meer menselijke maat.

van nelle fabriek broekbakema factory

Mensgerichte traditie

Dat kwam door de vooroorlogse industrialisering en de soberheid van na de oorlog. Onze grondleggers bewezen dat het anders kon met leefbare gebouwen, zoals het iconische ontwerp voor de Rotterdamse Van Nelle Fabriek. Ze maakten ook furore met de voetbalstadion De Kuip, Aula van de TU in Delft en het raadhuis van Terneuzen. Wij zetten die traditie door op de plek waar het destijds begon; de Van Nelle Fabriek.

Onze missie en rol

Bij Broekbakema willen we bijdragen aan gezonde werkomgevingen. Schaalvergroting en efficiency beïnvloeden nog steeds de leefbaarheid van gebouwen. Wij willen impact maken op het werkklimaat van mensen. Voor hun welzijn en gezondheid, maar ook voor meer samenwerking, innovatie en kennissynergie in organisaties. In die zin zien wij onszelf als ‘community builders’. Dat doen we in de wereld van R&D, zorg en onderwijs. 

Onze ontwerpfilosofie

Wij geloven in de kracht van eenvoud. Mooier en gezonder dan de natuur kun je niet ontwerpen. Daglicht en andere natuurlijke elementen hebben een belangrijke plek in onze ontwerpen. Voor ons weegt functie en comfort zwaarder dan de vorm. Dat geeft een gebouw tijdloze allure. Wij zijn de toekomst sowieso graag een stap vooruit. Zo blijft een gebouw functioneel en aansprekend. Zelfs als het gebruik ervan verandert.

Duurzame wereld

Tijdloze gebouwen zijn ook onmisbaar voor een duurzame en circulaire wereld. De ontwikkelingen van groene technologie en hernieuwbare materialen gaan razendsnel. Wij willen met deze toepassingen in de voorhoede zitten. Zodat de gebouwen van onze opdrachtgevers midden in de samenleving staan, ook in de toekomst. Daarom werken we met certificeringen voor onze gebouwen, zoals BREAAM en WELL.

Onze waarden

Wij geloven in de kracht van co-creatie. Aansprekende gebouwen maak je samen. Wij werken op gelijkwaardige voet met onze opdrachtgevers en partners. Dat levert het beste resultaat. Wij zijn vooruitstrevend en daadkrachtig. Zodat onze gebouwen voldoen aan de eisen van vandaag en morgen. Uiteraard is vakmanschap het fundament van al ons werk, voor beheersbaarheid en betrouwbaarheid van onze projecten.  

Expertises

We zijn er trots op dat opdrachtgevers zich in onze architectuur en werkwijze herkennen. Onze portfolio bestaat uit boeiende projecten; van kleinschalige herbestemmingen tot complexe nieuwe gebouwen en complete masterplannen. We staan bekend om het ontwerpen van hoogwaardige kennisomgevingen voor onderwijs en research en het transformeren van (jonge) monumenten, onze betrokken samenwerking, onze vanzelfsprekende toepassing van duurzaamheidsmaatregelen en onze uitgebreide ervaring met integraal samenwerken.