Broekbakema
Broekbakema

Expertise Samenwerking

Goede gebouwen maak je met elkaar

Co-creatie, nauwe samenwerking met alle belanghebbenden, is voor ons vanzelfsprekend. Een gestructureerd creatief proces met onze opdrachtgever en gebruikers ligt aan de basis daarvan.

Samenwerken vanaf stap 1

Vanaf het allereerste begin van een project werken we met alle betrokken partijen samen aan het ontwerp. We luisteren naar de opdrachtgever, analyseren de vraag en brengen samen de ambities en randvoorwaarden in kaart. We gaan met de verschillende gebruikersgroepen om tafel om zoveel mogelijk eisen en wensen vast te stellen. Daarna begint ons daadwerkelijke ontwerpproces, waarbij we met verschillende ontwerpmodellen tegelijk werken. Zo kunnen we onze opdrachtgevers actief betrekken in het ontwerpproces en meerdere goede oplossingen naast elkaar leggen. Elk model dat we maken, wordt op basis van een vergelijkingsmatrix getoetst op verschillende onderdelen en aspecten.

Naar aanleiding van input van gebruikers en omwonenden worden de ontwerpmodellen opnieuw geëvalueerd. Aan de hand hiervan maakt de opdrachtgever een keuze voor het best passende model. Dat model wordt vervolgens steeds verder verfijnd, waarbij op gezette tijden de buurt of gebruikers in het proces betrokken zullen worden. Door interactie, openheid en het uitwisselen van kennis zorgen we ervoor dat het project letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving staat.

Integraal samenwerken

Wederzijds respect, korte lijnen, open communicatie, vertrouwen en duidelijkheid staan in onze samenwerking centraal. Gebouwontwerpen ontwikkelen we integraal om tot de beste oplossingen voor het geheel en de deelaspecten te komen. Hoe geven we de gevel vorm? Welke installaties zijn het best passend? Hoe kunnen we die bouwkundig vormgeven? Dat zijn vragen die we gedurende het gehele ontwerp- en bouwtraject samen met alle betrokken disciplines beantwoorden. Integraal samenwerken aan een ontwerp doet grenzen tussen de verschillende ontwerpdisciplines vervagen. In een omgeving waar vertrouwen, respect en openheid centraal staan, komen alle disciplines tot hun recht, vullen ze elkaar aan en bedenken ze samen oplossingen. En dat leidt tot het beste resultaat.

Ervaring met verschillende samenwerkingsvormen

PPS, Design & Build of traditioneel in bouwteam. Er is geen samenwerkingsvorm waar we geen ervaring mee hebben. Daarnaast proberen we de samenwerking waar mogelijk extra efficiënt te maken. Samen met opdrachtgever Synthon hebben we een innovatieve samenwerkingsvorm geïnitieerd. Dat maakt het mogelijk om de gebouwen op de Synthon Campus in een extreem korte tijd en binnen budget te realiseren, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan hoge technische kwaliteitseisen. Het proces wordt gekenmerkt door volledige transparantie en een toegewijde inzet van alle betrokken partijen. Door alle participanten gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor besluitvorming en budgettering, ontstaat een projectmatige aanpak gebaseerd op georganiseerd vertrouwen: het bouwteam met volledige transparante samenwerking.

Architect als veelzijdige adviseur

Ons architectenbureau beschikt over uitgebreide ervaring met verschillende vormen en rollen binnen samenwerking. Als participant in een projectteam waarin dialoog voorop staat, als inspirator voor onze opdrachtgevers en de gebruikers, als gesprekspartner in bijeenkomsten met buurtbewoners of de welstand en als vormgever van alle verschillende gebruikerswensen en -identiteiten. Wij maken gebouwen; met elkaar.