Broekbakema
Broekbakema

Expertise BIM

Grensverleggend ontwerpen en bouwen

Integrale samenwerking van ontwerp tot en met uitvoering. Vanaf het allereerste begin van elk project werken we integraal met alle disciplines uit de bouwsector samen in één 3D ontwerpmodel, het zogenaamde BIM model. Hierdoor communiceren partijen sneller, efficiënter en vaker met elkaar tijdens het ontwerpproces. En dat leidt tot een beter gebouw voor de gebruiker en minder faalkosten tijdens de uitvoering.

Het hoogste uitwerkingsniveau

Door onze vroege start zijn we meegegroeid met alle ontwikkelingen die BIM heeft doorgemaakt. We zijn één van de weinige architectenbureaus in Nederland die BIM al jaren volledig in zijn ontwerpproces heeft geïntegreerd. Al onze projecten – groot of klein, complex of eenvoudig – voeren we volledig uit met gebruik van BIM. Dat doen we vanaf de ontwerpfase en tot en met de uitvoering op het hoogste uitwerkingsniveau. Het simBolic BIM framework laat goed zien welke mogelijkheden het werken met BIM biedt.

We bouwen onze BIM-modellen zo op dat ze geschikt zijn voor geavanceerde analyse, voor aansturing van complexe productie en zelfs voor ondersteuning van het gebouwbeheer tijdens de gebruiksfase. Het model, dat volledig is opgebouwd uit specifieke data, is daardoor heel waardevol tijdens de gebruiks- en onderhoudsfase. Alle informatie over het gebouw is digitaal en overzichtelijk beschikbaar en vergroot daarmee de efficiënte en coördinatie van de exploitatie. En dat draagt op zijn beurt weer bij aan het beheersen van tijd en geld.

Inrichten van integrale bim-samenwerking

Ons team beschikt over eigen BIM-servers en heeft uitgebreide ervaring met het daadwerkelijk concreet en effectief inrichten van de integrale samenwerking in een BIM-model. Werkwijzen en afspraken stellen we samen met de andere adviseurs op in een BIM-protocol. Daarin zijn niet alleen tekenafspraken opgenomen; ook een heldere opzet van demarcaties in taken en verantwoordelijkheden maakt daar deel van uit. Onze BIM-manager zorgt vervolgens dat in elk project alle adviseurs op de juiste manier met elkaar samenwerken.

Bim-model als communicatiemiddel

Met het 3d BIM-model geven we de opdrachtgever en de gebruikers vroegtijdig inzicht in het ontwerp en de te maken keuzes. In zogenaamde ‘beamersessies’ werken wij bijvoorbeeld intensief samen met de verschillende gebruikersgroepen in 3D om de ruimtes sámen in te richten. Dat is vooral aan de orde bij laboratoria; elk apparaat kan op deze manier exact worden gepositioneerd en gecontroleerd op omgevingscriteria en specifieke eisen van de apparatuur. Ook is het BIM-model in een later stadium heel geschikt als communicatiemiddel met de gebruikers en omwonenden, als interactieve 3d video of virtuele maquette.

Door gebruik te maken van BIM zorgen we voor een optimale onderlinge afstemming en voorkomen we interpretatieverschillen. De verificatie en validatie methoden die BIM biedt, zorgen ervoor dat de opdrachtgever ook krijgt wat hij daadwerkelijk gevraagd heeft. Door de efficiëntie en effectiviteit van de integrale samenwerking houden we de kosten in de hand én verhogen we de kwaliteit van het uiteindelijke gebouw.

Simbolic voor bim-management activiteiten

Sinds 2014 voert simBolic in opdracht van Broekbakema de overkoepelende BIM-management activiteiten uit. simBolic is een onafhankelijke organisatie die is opgericht als afsplitsing van ons architectenbureau. De hoogwaardige BIM expertise uit ons bureau is verzelfstandigd voortgezet in deze onafhankelijke organisatie.

Wilt u meer weten? Wij vertellen u graag meer.

  • ir. Marc den Heijer
  • Manager Digitaal Bouwen (BIM)