Broekbakema
Broekbakema

Expertise Duurzaamheid

Powered by nature

Als architecten zijn we in staat om een zinvolle, toekomstbestendige leefomgeving letterlijk vorm te geven. Wij zien het als onze primaire taak om duurzame gebouwen te maken, die waardevol zijn voor de samenleving en recht doen aan het milieu en zijn bronnen. Samen met opdrachtgever en gebruikers geven we die duurzame toekomst vorm.

Form follows climate

We ontwerpen onze gebouwen vanuit de essentie van architectuur, de ‘form follows climate’ benadering. Een comfortabel gebouw wordt dan bereikt door zijn vorm en oriëntatie, door bouwkundige oplossingen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke bronnen en is het toepassen van technologie in veel gevallen al niet meer nodig. De technologie die we aanvullend nog wél toepassen is altijd gebaseerd op groene, duurzame energiebronnen. De wintertuin van de Energy Academy als natuurlijke buffer is daar een voorbeeld van, net als de vijver in het DSM onderzoekscentrum, die functioneert als een natuurlijke luchtbevochtiger.

Onze kennis combineren we met geavanceerde ontwerptechnieken en tools als Sefaira. Daarmee zijn we in staat om de energieprestaties van een gebouwontwerp al tijdens het ontwerpproces te toetsen, bij te sturen en dus te optimaliseren.

Energie besparen, comfort verhogen

Ons uitgangspunt is altijd een zeer comfortabel binnenklimaat realiseren en tegelijkertijd op energie besparen. Daarom brengen we zoveel mogelijk natuurlijk daglicht in onze gebouwen, passen we natuurlijke ventilatie toe, werken we met betonkernactivering en warmte-koudeopslag. We kijken naar de toepassing van pv-panelen, passieve zonwering, CO2-detectie en aanwezigheid gestuurde armaturen. Daarnaast, wanneer dat past binnen ambities, voegen we extra oplossingen toe en bekijken we of we met partijen uit de nabije omgeving van het gebouw kunnen samenwerken. De restwarmte van de Brightlands Chemelot Campus in Geleen is bijvoorbeeld gebruikt om het DSM onderzoekscentrum te klimatiseren.

Duurzaam en mooi

Een gebouw kan duurzaam zijn in het gebruikersplezier. Als opdrachtgever, gebruikers en buurtbewoners er trots op zijn en er een wisselwerking ontstaat. Met onze gebouwen geven wij dat sociale aspect van duurzaamheid vorm. We maken niet alleen een duurzaam gebouw, maar ook een aantrekkelijk gebouw waarin we mensen met elkaar verbinden, gemeenschappen creëren. Samen met de gebruikers ontwerpen we ‘duurzaamheid’ die past en ‘werkt’ zoals de bedoeling was. Dat komt de ontwikkeling van mensen, van de omgeving én van duurzaamheid ten goede.

Duurzaamheid verder brengen

Met onderzoeken naar innovatieve duurzame oplossingen en nieuwe concepten brengen we duurzaamheid een stap verder. Ons ontwerp voor de Energy Academy Europe is daar een voorbeeld van. Het gebouw is niet alleen energiezuinig; het levert ook energie! Met een BREEAM Outstanding beoordeling belooft dat gebouw het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland te worden. Ook ‘Green Living City’, het concept voor de nieuwe duurzame, stad van de toekomst is een voorbeeld van onze duurzame innovatie, net als ons onderzoek naar duurzame gebouwen zonder dure installaties. Broekbakema Lab is de plek waar we buiten de bestaande kaders denken en onze kennis van duurzaamheid verder ontwikkelen.

Wilt u meer weten? Wij vertellen u graag meer.

  • ing. Steven Schulze
  • Duurzaamheidsadviseur