Broekbakema
Broekbakema

Expertise Onderwijs

Van universiteit tot integraal kindcentrum

Het onderwijs van vandaag bepaalt de maatschappij van morgen. Daarom verdienen onderwijsgebouwen de beste kwaliteit. Samen met gebruikers maken we onderwijsgebouwen voor gebruikers. Gebouwen waar gebruikers trots op zijn, waar kruisbestuiving plaatsvindt. Ons bureau heeft uitgebreide ervaring in het ontwerpen en bouwen van onderwijsgebouwen op alle niveaus; van basis- en middelbare scholen tot gerenommeerde universiteiten.

Gemeenschappen: van besloten tot ontmoeting

Elk onderwijsgebouw heeft zijn eigen identiteit en manier om invulling te geven aan kennisoverdracht. Dat kan zijn met kleinschalige onderwijsdomeinen gericht op geborgenheid, op praktijkgericht of juist meer klassikaal georiënteerd onderwijs. We ontwerpen de fysieke ruimtes vanuit hun identiteit en proberen daarnaast zoveel mogelijk synergie, ontmoeting en onderlinge communicatie te stimuleren. Dat doen we door centrale plekken te creëren, door transparantie en openheid vorm te geven, door faciliteiten met elkaar te delen.

Uit ervaring met het ontwerpen van academische omgevingen weten we dat kenniscirculatie tussen verschillende gebruikersgroepen van groot belang is. Niet zozeer de apparatuur of faciliteiten maken een academische onderwijsomgeving hoogwaardig, maar de optimale samenhang tussen alle verschillende ruimtes, alle functies en alle gebruikers.

Co-creatie: samen vormgeven van uw onderwijs

Onderwijsgebouwen spelen in op actuele maatschappelijke vraagstukken; ze zijn een afspiegeling van het achterliggende onderwijsconcept en de maatschappij waarin ze tot stand komen. Ons architectenbureau maakt die vertaalslag. We ontwerpen vanuit het onderwijsconcept, van binnen naar buiten. Bovendien komen we altijd samen met gebruikers tot een passende huisvesting. We zijn gewend om gebruikers vanaf het begin van het proces te informeren en aan gebruikersbijeenkomsten deel te nemen. Onze ervaring is dat het ontwerp daardoor beter wordt en er meer draagvlak bij de gebruikers ontstaat. Op die manier zijn we in staat om goede onderwijsgebouwen te realiseren die letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving staan.

Duurzame innovatie: fris, passief en energieneutraal

We passen een variatie aan maatregelen toe om het energieverbruik en de exploitatiekosten in onderwijsgebouwen zoveel mogelijk te beperken. Het bouwen volgens het Frisse School principe, een gezond gebouw met lage energielasten, is een aspect dat in veel van onze basis- en middelbare scholen terugkomt. We besteden veel aandacht aan het binnenklimaat en vinden een prettig comfort belangrijk. Daglicht en natuurlijke ventilatie moeten overal aanwezig zijn. Ook kiezen we voor energiebewuste en kostenbewuste oplossingen. Bijvoorbeeld door een school compact te ontwerpen, rekening te houden met de oriëntatie van het gebouw en veel natuurlijk daglicht binnen te halen.

Als het binnen de gestelde ambities past, voegen we extra duurzame innovaties toe. Inmiddels hebben bijvoorbeeld we een passiefschool op onze naam staan. GSG Leo Vroman is de eerste passiefschool voor voortgezet onderwijs in Nederland en daarmee ook meteen de grootste. En voor de Rijksuniversiteit Groningen ontwerpen we de Energy Academy Europe. Dat zal niet alleen energiezuinig zijn, maar zelfs energie opleveren. Daarmee verdient het gebouw de BREEAM Outstanding score; het enige onderwijsgebouw in Nederland met deze hoge duurzaamheidsbeoordeling.

Vakmanschap: kwaliteit voor elk budget

Van elk onderwijsgebouw dat wij ontwerpen willen we een inspirerend gebouw maken. Kwaliteit staat daarbij voorop. Een zorgvuldige inrichting, goede detaillering en hoogwaardig afgewerkte interieurs vinden we belangrijk, ook bij een beperkt budget. We beschikken over gedegen ervaring en kennis van materialen en afwerkingen om ook bij een laag budget nog steeds kwaliteit te kunnen waarborgen. Door samen met de opdrachtgever te kijken naar de totale levenscyclus van een gebouw, maken de kosten van materialen en exploitatie bovendien deel uit van onze ontwerpen.

Wilt u meer weten? Wij vertellen u graag meer.

  • ir. Aldo Vos
  • Architect directeur