Broekbakema
Broekbakema

Expertise R&D

Comfortabele onderzoeksgebouwen

Laboratoria vertegenwoordigen een belangrijk aspect van onze technologische maatschappij. Het zijn de werkplekken van betrokken mensen die dagelijks werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Oplossingen die tegenwoordig steeds meer tot stand komen door samenwerking met anderen. In onze onderzoeksgebouwen combineren we de technologische prestaties van de ruimten met een comfortabele, ruimtelijke werkomgeving die kennisdeling en samenwerking stimuleert. We maken onderzoeksgebouwen die mens en maatschappij verbinden.

Het lab als plek voor kennisdeling

Onderzoeksgebouwen ontwikkelen zich tot plekken waar met verschillende partijen wordt samengewerkt. De wetenschap, het bedrijfsleven en het onderwijs werken vaker samen aan het bedenken van nieuwe initiatieven en oplossingen. Wij hechten daarom waarde aan het zichtbaar maken van de activiteiten die in een onderzoeksgebouw plaatsvinden. Een transparant gebouw waarin bedrijvigheid te zien en te voelen is, maakt interactie en kruisbestuiving op allerlei schaalniveaus mogelijk.

Samen het perfecte lab inrichten

Door de complexe en specifieke eisen van onderzoeksomgevingen is het van belang om aan het begin van het proces precies te weten welke faciliteiten en apparatuur er vereist zijn. Daarom richten wij labomgevingen altijd samen met de gebruikers – live in een 3d model – in.

Voorafgaand aan deze ‘LiveLab sessie’ vragen wij de vertegenwoordiger van de gebruikers om in samenspraak met de gebruikers een equipmentmatrix op te stellen. De matrix biedt per laboratorium een overzicht van de te plaatsen apparatuur en meubilair, aangevuld met specifieke informatie (lengte, breedte, hoogte, bijzondere eisen, E voorzieningen, koeling, luchtafzuiging, max afstand tot een ander apparaat, etc.). Tijdens de beamersessie dient de matrix als uitgangspunt bij het inrichten van de labs en het opstellen van de apparatuur.

Deze werkwijze zorgt voor de gewenste, optimale indeling van het lab waarbij elk apparaat exact is gepositioneerd en gecontroleerd op omgevingscriteria en specifieke eisen.

Meer over onze LiveLab sessies

Duurzame innovatie: leefbaarheid als toegevoegde waarde

Functionaliteit is voor ons meer dan de perfecte aaneenschakeling van ruimtes en goed ingerichte labs. Leefbaarheid is daar ook een belangrijk onderdeel van. Het traditionele laboratorium is vaak een ruimte die is verlicht met kunstlicht en die afgesloten is van de buitenwereld. Wij ontwerpen laboratoria- en productiefaciliteiten die niet alleen technisch hoogwaardig zijn, maar tevens een comfortabele werkplek vormen.

Onze onderzoeksruimten zijn transparant en ruim en voorzien van daglicht én uitzicht. Mensen voelen zich prettiger bij voldoende daglicht waardoor productiviteit en prestaties toenemen. Ook het zichtbaar maken van de activiteiten in het gebouw vinden wij van belang. Dat bevordert het overzicht in het gebouw, de veiligheid van de mensen en is bovendien een belangrijke stimulans voor samenwerking.

Vakmanschap: van biochemisch lab tot installatie flexibiliteit

Onze expertise is opgebouwd met een veelvoud aan projecten in de biochemische, chemische en fysische sfeer, voor opdrachtgevers als Organon, DSM, Byondis (voorheen Synthon BioPharmaceuticals) en Rikilt. Laboratoria (waaronder research en quarantainelabs), productiefaciliteiten, meetruimten en bijbehorende kantoorwerkplekken maken deel uit van onze portefeuille. We hebben dan ook uitgebreide ervaring met diverse inperkingsniveaus ’s voor de laboratoria en productiefaciliteiten, te weten:

 1. Classificering voor het werken met micro-organismen en/of GGO’s:
  – GMP tot BSL-2 en BSL-3
  – Klasse (FIN) 1 en 2 laboratorium (EU; micro-organismen)
  – ML-1, 2 en 3 Laboratorium GGO’s (voorheen VMT, C-I en C-II)
  – MI-1 en 2 Industrie GGO’s (voorheen VMT, C-I)
 2. Cleanroom classificatie
  – Grade D t/m A
 3. Cytostatica
  – tot en met OEB-5
 4. Radionucliden
  – D-, C- en B-Laboratorium
 5. Chemisch/toxisch
  – Niveau- 1

Vanuit onze ervaring weten we dat het innovatieve karakter van het werkveld vraagt om gebouwen die kunnen worden aangepast als het ontwikkelingsproces verandert. Daarbij speelt de samenhang tussen gebouw- en installatieflexibiliteit een belangrijke rol. De gewenste flexibiliteit wordt samen met de opdrachtgever bepaald en kan bijvoorbeeld worden verankerd in open plattegronden waarin binnenwanden eenvoudig kunnen worden verplaatst. Ook door het zelfstandig bereikbaar en aanpasbaar maken van de installaties kunnen we flexibiliteit zeker stellen. Daardoor is de (laboratorium)techniek eenvoudig aan te passen zonder de laboratoriumcondities te verstoren of het gebouw aan te tasten.

Wilt u meer weten? Wij vertellen u graag meer.