Broekbakema
Broekbakema

Byondis Laboratoria

Transparantie in samenwerking

Voor Byondis (voorheen Synthon BioPharmaceuticals) in Nijmegen ontwikkelden we het masterplan voor de huisvesting van diverse state-of-the-art onderzoeks- en productiefaciliteiten. In 2011 is de eerste fase met het multifunctionele onderzoeksgebouw Fast Track Offices & Labs (FTOL) gerealiseerd met 7.500 m2 laboratoria en kantoren, dat in slechts één jaar tijd is ontworpen én gebouwd. Met de bouw van het ADC cleanroom- en labgebouw (fase II) en de mAb cleanroom (fase III) zijn de eerste delen van het groene daklandschap gerealiseerd dat uiteindelijk alle gebouwen op de campus zal gaan verbinden. Momenteel wordt met ons team van vaste adviseurs aan het vierde gebouw gewerkt op de campus, de ADC2 productiefaciliteit.

Alle gebouwen op de campus van Synthon worden ontworpen en gebouwd volgens een innovatief bouwproces; gekenmerkt door volledige transparantie en een toegewijde inzet van alle betrokken partijen.

Complexe processen, hoogwaardige technische eisen en flexibiliteit

Zowel bij het ontwerpen van het masterplan als bij het ontwerpen van de gebouwen zijn de vervoersstromen van personeel, bezoekers en materialen op een overzichtelijke manier geordend. De personeels- en bezoekersstromen zijn zoveel mogelijk zichtbaar, bevoorradingsstromen zijn vooral aan het oog onttrokken. De gebouwen hebben een heldere opbouw met veel overzicht waardoor bezoekers en personeel zich goed kunnen oriënteren.

De onderzoekfaciliteiten moeten daarnaast voldoen aan uitermate specifieke technische eisen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het manipuleren van drukverschillen tussen ruimten, het mogelijk maken van transport van toxische stoffen en het maken van zeer steriele werkomgevingen waarin contaminatie verregaand wordt beperkt.

Het innovatieve karakter van opdrachtgever Byondis vraagt om gebouwen die makkelijk kunnen worden aangepast aan toekomstige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als het ontwikkelingsproces van medicijnen verandert. Deze flexibiliteit ligt verankerd in open plattegronden waar binnenwanden eenvoudig kunnen worden verplaatst. Installaties zijn zelfstandig bereikbaar en aanpasbaar doordat ze boven een beloopbaar plafond liggen. Daarnaast is het mogelijk gemaakt om een cleanroom aan te passen tot laboratorium en vice versa, al naar gelang het op dat moment gewenste steriliteitsniveau van de ruimte.

Cleanrooms zichtbaar gemaakt

Het traditionele laboratorium is vaak een ruimte die alleen is verlicht met kunstlicht en die afgesloten is van de buitenwereld. Voor Byondis zijn de complexe laboratoria en cleanrooms niet alleen technisch hoogwaardig, maar tevens een aangename werkplek. Ze zijn ruim en transparant en voorzien van daglicht én uitzicht. Door de research ruimtes met glazen wanden uit te voeren, is er bovendien meer overzicht in de gebouwen en is interactie en kruisbestuiving tussen medewerkers eenvoudiger mogelijk.

 

Volledig transparante samenwerking

Samen met de opdrachtgever heeft Broekbakema een innovatieve samenwerkingsvorm geïnitieerd. Dat maakt het mogelijk om de gebouwen op de Byondis Campus in een extreem korte tijd en binnen budget te realiseren, terwijl tegelijkertijd is voldaan aan hoge technische kwaliteitseisen.

Een traditioneel ontwikkelingsproces is opgeknipt in het ontwerpproces (wat willen we?) en het bouwproces (hoe gaan we het maken?). Door het gebouw zo uitgebreid mogelijk te beschrijven in een bestek, wordt getracht de beoogde kwaliteit te beheersen. Vaak leidt het traditionele proces tot vertraging en overschrijding van het budget.

De gebouwen op de campus van Byondis worden ontworpen en gebouwd volgens een innovatieve methode waarbij de verschillende disciplines verregaand zijn geïntegreerd. Het proces wordt gekenmerkt door volledige transparantie en een toegewijde inzet van alle betrokken partijen. Door alle participanten gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor besluitvorming en budgettering, ontstaat een projectmatige aanpak gebaseerd op georganiseerd vertrouwen: het bouwteam met volledige transparante samenwerking.

Project
Byondis Laboratoria
Locatie
Nijmegen, The Netherlands
Opdrachtgever
Byondis
BVO
10.000 m2
Start ontwerp
2008
Oplevering
2012 - present
Type opdracht
Ontwerp t/m werktekeningen in bouwteam (Design & Build) met esthetische begeleiding tijdens de uitvoeringsfase
Architect
Ir. Jan van Iersel, Ir. Renze Evenhuis
Projectcoördinator
Ir. Willeke van de Groep
Omschrijving
Hoogstaande onderzoeks- en kantooromgevingen

Wilt u meer weten? Wij vertellen u graag meer.

Gerelateerde expertises

We zijn er trots op dat opdrachtgevers zich in onze architectuur en werkwijze herkennen. Onze portfolio bestaat uit boeiende projecten; van kleinschalige herbestemmingen tot complexe nieuwe gebouwen en complete masterplannen. We staan bekend om het ontwerpen van hoogwaardige kennisomgevingen voor onderwijs en research en het transformeren van (jonge) monumenten, onze betrokken samenwerking, onze vanzelfsprekende toepassing van duurzaamheidsmaatregelen en onze uitgebreide ervaring met integraal samenwerken.