Broekbakema
Broekbakema
BYONDIS ADC LABORATORIUM AND CLEANROOM

R&D Faciliteit op maat

Het perfecte lab

Een lab of cleanroom stelt complexe- en extra eisen voor een optimale indeling. Voor de bouw van het ‘perfecte lab’ werken we daarom met een eigen methodiek. Uw eindgebruikers, lab-owners, gebruikersgroepen en projectteam doorlopen met ons kernteam een vier-stappenplan. Dat gebeurt in een gestructureerd en interactief ontwerpproces. Het eindresultaat garandeert maximale synergie tussen uw gebouw en het proces.

Stel ons uw vraag

Onze methodiek

Optimale procesflow als eindresultaat

Elk project met nauwkeurig inzicht in de benodigde faciliteiten en apparatuur. Zodat elk apparaat straks aan de omgevingscriteria en andere indelingseisen voldoet. Daardoor bent u verzekerd van een optimale procesflow voor uw belangrijkste activiteiten. Samen onderzoeken we mogelijkheden om met de indeling en inrichting processen te optimaliseren. 

Eindgebruikers ontwerpen mee

We betrekken actief uw eindgebruikers en andere interne stakeholders. Dat gebeurt al in een heel vroeg stadium. Zodat het eindresultaat straks naadloos aansluit op al hun wensen, verwachtingen, kennis en ervaring. Ontwerpen en bouwen is teamwork, co-creatie zorgt in uw community voor breed draagvlak en optimale tevredenheid in de opleveringsfase.  

Inventarisatie en analyse 

Binnen het ontwerpproces vinden diverse co-creatie sessies plaats. Gebruikers brengen hun wensen in met onder meer een equipment matrix. Een gestructureerd overzicht van apparatuur, meubilair en extra technische informatie, zoals afmetingen, afstanden tussen apparaten, bijzondere eisen, E-voorzieningen, koeling of luchtafzuiging. 

Ons kernteam presenteert in 3D haar gebruikers- en indeling-schetsen. Ook maken zij relatiediagrammen van het proces en de ruimtes. En een vertaling van de equipment matrix naar 3D-elementen, naast de vertaling van ruimtelijsten naar room datasheets.

Vier-stappenplan voor een helder gestructureerd lab

Het live samen indelen van het lab zorgt voor een breed gedragen, helder gestructureerd lab met een optimaal proces.

Stap 1: Wat voor lab en waarom?

Welk proces gaat er straks plaatsvinden en wat is daarvoor nodig? Dus wat voor type onderzoek of  productie en waarom? Wat voor type ruimte hoort hierbij? Welke ruimte is hiervoor beschikbaar (bestaand of nieuw)? Wij kunnen u helpen dit te definieren  door middel van enkele workshops. Hierbij wordt niet  alleen gekeken naar het verleden, maar ook juist naar de toekomst, qua activiteiten en flexibiliteit.

Stap 2: Scan en analyse huidig lab, mogelijkheden en denkrichting

Samen met jullie verzamelen we alle beschikbare informatie die nodig is om het ontwerpproces te doorlopen. We starten vaak met het grotere geheel en mogelijke denkrichtingen: en analyse van lab en gebouw. Wat is de positie van het lab binnen dit gebouw ? Wat zijn de mogelijkheden en de randvoorwaarden? We maken tekeningen en we bezoeken en inventariseren de huidige faciliteiten. De benodigde  informatie over het proces, equipment en de labruimtes worden geinventariseerd. Hoe lopen de stromen van product, personeel, materieel en afval? Met behulp van deze analyse wordt het programma van eisen en wensen gedefinieerd.

Stap 3: Verdieping & 3d sessies met gebruikers

Op basis van het programma van eisen maken wij een 3d model van de ruimtes en jullie equipment. Tijdens live sessies met de labowners en het projectteam worden de ruimten globaal ingedeeld met behulp van dit model. Zo is gelijk helder of alles gaat passen en of er een goed werkbare situatie ontstaat. Gedurende deze sessies kunnen ter plekke onderdelen in het 3d model worden geschoven om de inrichting te optimaliseren. Belangrijke aspecten die wij daarbij in het achterhoofd houden zijn: een heldere structuur, veiligheid, arbo, proces optimalisatie, de stromen door het gebouw en de installatievoorzieningen.

Stap 4: Multidisciplinaire uitwerking

In twee of drie rondes gaan we  iedere keer een stap nauwkeuriger om tot definitief ingedeelde ruimten te komen. Wij structureren en controleren iedere stap. Als  afronding leveren we een ruimteboek met ingedeelde plattegronden. Op basis hiervan kunnen installatie adviseurs hun tekeningen maken. Ons labontwerp kunnen we indien gewenst ook uitwerken naar een omschrijving voor het labmeubilair (labbestek), room data sheets en tellijsten. We kunnen ook het 3d model gebruiken voor een animatie om de toekomstige onderzoek- of productieruimte nog breder toe te lichten.

Realtime indelen en optimaliseren: LiveLab-sessies

Toetsingsmomenten zijn standaard in onze methodiek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de veiligheid, workflow optimalisatie en de integratie van installatievoorzieningen. Tijdens live sessies met de labowners en het projectteam worden de ruimten globaal ingedeeld met behulp van dit model. Zo is gelijk helder of alles gaat passen en of er een goed werkbare situatie ontstaat. Gedurende deze sessies kunnen ter plekke onderdelen in het 3d model worden geschoven om de inrichting te optimaliseren.

Projectmanagement & Beheersing

Dit doen we volgens gestandaardiseerde processen. Bij Broekbakema passen we de GOTIK-beheersaspecten toe. In de eerste fase zijn de randvoorwaarden van uw project gedefinieerd, waaronder geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.

Over Broekbakema

Door de jaren heen hebben wij vele laboratoria en andere R&D faciliteiten gebouwd voor Nederlandse en internationale kennisinstellingen en bedrijven. Broekbakema heeft ruime ervaring in de sectoren agri-food, life sciences, health, biotechnologie, farma en high tech semicon. 

Neem contact op