Broekbakema
Broekbakema

Kantoor met laboratorium

Laboratoria met ruimte voor ontmoeting

In een goed labgebouw is ruimte voor de ontmoeting, voor de uitwisseling van ideeën en het versterken van de relaties binnen het team. Bij het ontwerpen hebben we dan ook altijd bijzondere aandacht voor het inpassen van ontmoetingsplekken. Zo bevorderen we uitwisseling van kennis en het gevoel van verbondenheid. Samen met eigenaar, gebruikers en technische adviseurs ontwerpen we integraal een optimaal functionerend lab.

Stel ons uw vraag

Een goed lab ontwerp

Processen in laboratoria ontwikkelen zich en kunnen wijzigen. Een goed ontwerp richt de bouwkundige structuur van een labgebouw zodanig in, dat deze mogelijkheden biedt om deze veranderingen te kunnen huisvesten met minimale investering. Door te werken met een helder maatsysteem en met materialen die demontabel zijn, heeft het labgebouw een interne flexibiliteit. Hierbij kan ook gedacht worden aan het alvast voorzien van ruimte voor toekomstige aanpassingen aan installaties.

Bij het ontwerp van een lab start men met het analyseren van het productieproces, waarbij onder meer de volgende vragen beantwoord moeten worden: 

 • Welk proces gaat er straks plaatsvinden en wat is daarvoor nodig?
 • Wat voor type onderzoek of productie en waarom? 
 • Wat voor type ruimte hoort bij dit onderzoek of productieproces? 
 • Welke ruimte is hiervoor beschikbaar (bestaand of nieuw)?
 • Wat vereist bescherming? (bv. een product en medewerkers)
 • Hoe lopen de stromen door het labgebouw; product, personeel, materieel en afval? 
 • Aan welke richtlijnen en normen moet er voldaan worden?

 

Eisen aan uw R&D huisvesting

Voor het bouwen van een lab gelden in Nederland wettelijke veiligheidsmaatregelen. De voorzorgsmaatregelen bestaan uit fysische inperking van de ruimten (CFI). Deze inperkingsniveaus zijn afhankelijk van de risico’s.  De vergunningverlener bepaalt die op basis van risicoklassen. Voor cleanrooms gelden weer andere eisen. 

We hebben uitgebreide ervaring met diverse inperkingsniveaus ’s voor de laboratoria en productiefaciliteiten, te weten:

 1. Classificering voor het werken met micro-organismen en/of GGO’s:
  – GMP tot BSL-2 en BSL-3
  – Klasse (FIN) 1 en 2 laboratorium (EU; micro-organismen)
  – ML-1, 2 en 3 Laboratorium GGO’s (voorheen VMT, C-I en C-II)
  – MI-1 en 2 Industrie GGO’s (voorheen VMT, C-I)
 2. Cytostatica
  – tot en met OEB-5
 3. Radionucliden
  – D-, C- en B-Laboratorium
 4. Chemisch/toxisch
  – Niveau- 1

Welke categorieën microbiologische laboratoria zijn er?

ML-1 lab
Laboratoria die met niet-ziekemakende apathogene micro-organismen werken. Het risico voor medewerkers en milieu is laag. De afwerking van vloeren, wanden en deuren bestaat uit niet-absorberend materiaal. De werkoppervlakken zijn makkelijk reinigbaar.

ML-2 lab
De processen in deze laboratoria hebben een hoger maar beperkt risico. De ramen in deze ruimten kunnen niet open. Voor deze klasse is verder dezelfde uitvoering van toepassing als in Klasse I.

ML-3 lab
De ruimten in de ML-3 gebouwen hebben een afsluitbare toegangssluis – met twee deuren die alleen afzonderlijk open kunnen. De ramen zijn afgekit en gesloten. De uitvoering en/of de afwerking van vloeren is vloeistofdicht. De kweekcel is uitgevoerd met desinfectie mogelijkheden (via gassen). Een ventilatiesysteem zorgt voor onderdruk in de ruimten. Luchtafzuiging gebeurt via een gescheiden luchtkanaal. Die komt minimaal 2 meter boven het dak uit. De vacuumleidingen zijn bijvoorbeeld uitgerust met een hydrofoob absoluut-filter. Klasse III kent verder dezelfde uitrusting als Klasse I.

In welke risicoklasse vallen biologische stoffen? 

BSL Level 1
Extra veiligheidsmaatregelen zijn niet nodig. Standaard laboratorium hygiëne en de ontsmetting volstaan. Er is geen risico voor de (volks)gezondheid. De toepassing van micro-organismen is toegestaan in deze laboratoria.

BSL Level 2
Er gelden extra veiligheidsmaatregelen, waaronder gesloten deuren en ramen. Het onderzoeksgebouw is alleen toegankelijk voor medewerkers met kennis van de werkprocessen en procedures.In deze laboratoria werkt men met organismen die goed behandelbare ziekten veroorzaken. Dankzij effectieve vaccins en geneesmiddelen komen die zelden voor (kinkhoest, difterie, mazelen, meningokokken). De inrichting van de ruimten maakt adequate reiniging en desinfectie mogelijk. Afval wordt ontsmet.

BSL Level 3
Deze ruimte is alleen toegankelijk via een sluis. De werkzaamheden vinden plaats in een biologische veiligheidswerkbank (glovebox). Deze faciliteit is zo goed als luchtdicht.

BSL Level 4
Deze onderzoeksruimten zijn hermetisch afgesloten. De stalen wanden, plafonds en vloeren zijn aan elkaar gelast. Dat voorkomt het uitbreken van organismen waartegen geen medicijn of vaccin bestaat. Medewerkers doen hun werk in een microbiologische veiligheidskabinet of isolatoren. Dit laboratorium beschikt over een decontaminatiedouche. Bij vertrek ontsmetten medewerkers hiermee hun overdrukpak.

Expertise

Onze expertise is opgebouwd met een veelvoud aan projecten in de biochemische, chemische en fysische sfeer, voor opdrachtgevers als Organon, DSM, Byondis (voorheen Synthon BioPharmaceuticals) en Rikilt. Laboratoria (waaronder research en quarantainelabs), productiefaciliteiten, meetruimten en bijbehorende kantoorwerkplekken maken deel uit van onze portefeuille.

Neem contact op

Next Material House (NEMHO) - Weert

Over Broekbakema

Door de jaren heen hebben wij vele laboratoria en andere R&D faciliteiten gebouwd voor Nederlandse en internationale kennisinstellingen en bedrijven. Broekbakema heeft ruime ervaring in de sectoren agri-food, life sciences, health, biotechnologie, farma en high tech semicon. 

Alle projecten