Broekbakema
Broekbakema

Kantoor met cleanroom bouwen

Een eigen faciliteit voor onderzoek met cleanroom

In een goed labgebouw is ruimte voor de ontmoeting, voor de uitwisseling van ideeën en het versterken van de relaties binnen het team. Bij het ontwerp hebben we dan ook altijd bijzondere aandacht voor het inpassen van ontmoetingsplekken. Zo bevorderen we uitwisseling van kennis en het gevoel van verbondenheid. Samen met eigenaar, gebruikers en technische adviseurs ontwerpen we integraal een optimaal functionerende cleanroom.

Stel ons uw vraag

Wat is een cleanroom?

Een cleanroom is een ​​ruimte die de luchtkwaliteit en lucht veranderingen reguleert en reinigbare oppervlakken heeft. De luchtkwaliteit wordt gemeten door het aantal deeltjes – stof, huidcellen, microbacteriële cellen – die aanwezig zijn in een vooraf bepaald luchtvolume en hun grootte, gemeten in micron. 

Het aantal aanwezige deeltjes wordt gebruikt om het niveau van de cleanroom te classificeren. Hoe lager het aantal en hoe minder deeltjes er aanwezig zijn, hoe hoger het classificatieniveau van de cleanroom. Omgekeerd bevat (ongefilterde) buitenlucht ongeveer 35.000.000 deeltjes per kubieke meter.

In deze stofarme ruimte is het vervuilingsrisico (contaminatie) voor uw productie- of onderzoeksprocessen minimaal. De luchtverontreiniging door stofdeeltjes, vezels, micro-organismen of dampen is zo beperkt mogelijk. In cleanrooms heerst een grote luchtzuiverheid. Tientallen keren per uur vindt luchtfiltering plaats. 

Welke cleanroom eisen zien we in de praktijk?

  • Stofarme omgevingscondities;
  • Gereguleerde luchtvochtigheid
  • Een hogere luchtdruk binnen dan buiten 
  • Speciaal ontworpen meubels en gereedschap
  • Filtering van stofdeeltjes uit lucht die van buiten binnenkomt
  • Medewerkers en materiaal kunnen alleen naar binnen via luchtsluizen en kleefmatten.
  • Scheiding van stromen om contaminatie te voorkomen
  • Gestructureerd omkleed regime: gowning met speciale kleedruimtes incl. opstapbanken. 
  • Binnen de semicon industrie: maatregelen tegen elektrostatische ontladingen (bv. een ESD-vloer)

Welke normen gelden voor de luchtzuiverheid in cleanrooms?

Cleanrooms bestaan in verschillende categorieën. Het bouwen van een cleanroom gebeurt volgens een classificatiesysteem, op basis van de vereiste luchtzuiverheid. Dit kan verschillen per toepassing. Zo is voor met name de semiconductor industrie de classificatie in Nederland gebaseerd op de internationale ISO-norm: 14644-1:2015. De norm is opgebouwd uit negen klassen. Elke klasse schrijft de maximaal toegestane concentratie verontreiniging. Voor farma en food wordt er gekeken naar de EU GMP klasse A-D.

Co-creatie staat centraal

We realiseren in afstemming met een opdrachtgever de ‘perfecte’ indeling van een ruimte. Dat gebeurt in een gestructureerd co-creatieproces, dat in een vroeg stadium naar de mogelijkheden kijkt om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Of het nu productieruimten, geconditioneerde ruimten of bijbehorende kantoren betreft, bij zulke projecten zijn vaak veel partijen met verschillende ideeën, behoeften en verwachtingen betrokken. 

Vanaf het begin van elk project werken we integraal met alle disciplines uit de bouwsector samen in een 3D Building Information Model (BIM). Hierdoor communiceren partijen efficiënter en vaker met elkaar tijdens het ontwerpproces. Het leidt tot een beter gebouw voor de gebruiker en betere beheersing van tijd en geld.

Over Broekbakema

Door de jaren heen hebben wij vele laboratoria en andere R&D faciliteiten gebouwd voor Nederlandse en internationale kennisinstellingen en bedrijven. Broekbakema heeft ruime ervaring in de sectoren agri-food, life sciences, health, biotechnologie, farma en high tech semicon. 

Over onze werkwijze