Broekbakema
Broekbakema

Energy Academy Europe

Meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland

De Energy Academy Europe is hét topinstituut in Europa waarin onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven samenwerken aan onderzoek en innovatie op het gebied van energie. Het gebouw vormt dé plek waar studenten, onderzoekers en ondernemers uit binnen- en buitenland elkaar ontmoeten om de internationale energievoorziening te verduurzamen en geschikt te maken voor volgende generaties.

Meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland

De Energy Academy Europe is het toonbeeld van verduurzaming en vervult een voortrekkersrol op het gebied van energie. Het gebouw is niet alleen energiezuinig, maar levert energie op door de krachten uit de natuur optimaal bouwkundig in te zetten. Een zeer compleet pakket aan duurzaamheidsmaatregelen is integraal in het ontwerp opgenomen. In London won het gebouw onlangs de ‘International BREEAM Awards 2017 met haar BREEAM Outstanding score; het enige onderwijsgebouw in Nederland met deze hoge duurzaamheidsbeoordeling.

De natuur als bron van duurzame energie

Het ontwerp heeft een low-tech benadering waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke bronnen die in ruime mate voorhanden zijn: aarde, water, lucht en zonlicht. De aarde wordt gebruikt voor koeling of juist opwarming van lucht en water, regenwater wordt gebruikt als spoelwater voor de toiletten. De ventilatie is natuurlijk en wordt aangejaagd door een innovatieve ‘zonneschoorsteen’, een schoorsteen in de nok van het dak. Door verwarming van de zon ontstaan luchtdrukverschillen waardoor frisse lucht vanuit het gebouw door het hele gebouw gezogen wordt in de richting van de zonneschoorsteen.

Het element zonlicht wordt optimaal gebruikt voor verlichting en het opwekken van energie. De weinige installaties voor verwarming, ventilatie en licht die in het gebouw aanwezig zijn, worden alleen ingezet als back-up wanneer de natuurlijke bronnen niet voldoen. Om het gebouw duurzame energie te laten opleveren is de buitenschil volledig ingezet voor de opvang van zonne-energie. Door de pv-panelen op het dak optimaal georiënteerd in een driedimensionaal raster te plaatsen, is er tegelijkertijd alle ruimte voor maximale daglichttoetreding. Maximale, duurzame energieopbrengst en maximale daglichttoetreding: een combinatie die nog niet eerder is vertoond.

 

 

Hoe werkt deze low-tech benadering?

Het natuurlijke klimaat wordt gebruikt om energieverbruik te beperken. De elementen die hiervoor zorgen zijn:

 1. Zeer goede isolatie buitenschil, houdt warmte en koude buiten en weert zonlicht indien nodig
 2. Natuurlijke ventilatie via te openen ramen, een labyrint die buitenlucht verwarmt of koelt en via een wintertuin
 3. Frisse lucht, CO² – detectie stuurt ventilatiesysteem aan, natuurlijke doorstroming via grote luchtkanalen, gangen en atrium
 4. Optimale lichtvoorziening, verlichtingsdetectie op aanwezigheid en daglichtniveau
 5. Vinnen op gevel: daglicht toelaten, zonnewarmte afschermen
 6. Betonkernactivering voor constante temperatuur, bijregelen middels ventilatielucht mogelijk
 7. Warmte-koude opslag, aanwezige aarde-temperatuur gebruiken
 8. Minimaal gebruik van lift door splitlevel met hellingbanen
 9. Regenwateropvang voor o.a. toiletspoeling
 10. PV-balkon voor onderzoek en educatie
 11. Centraal energie-prestatiebord

De buitenschil is optimaal ingezet om energie te oogsten. De volgende soorten energie worden verworven:

 • Daglicht
 • Zonne-energie
 • Zonnewarmte
 • Aardwarmte
 • Aardkoeling
 • Verse lucht
 • Hemelwater

Architectuur die kenniscirculatie stimuleert

De Energy Academy Europe richt zich op kruisbestuiving tussen het bedrijfsleven en kennisinstituten. Op deze manier wordt fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek gecombineerd met onderwijs. Ondernemers, onderzoekers, mbo, hbo en wo leerlingen, studenten en docenten komen er samen om te werken aan een zo schoon en efficiënt mogelijke productie van energie en de inpassing van duurzame energie in bestaande energie-infrastructuren.

Ten behoeve van kennisuitwisseling is er in het gebouw ruim baan voor ontmoeten en samenwerken. Het gebouw bestaat uit twee bouwdelen. Aan de noordzijde komen de onderzoeksruimtes met laboratoria en kantoren en aan de zuidkant de instituten, de onderwijsruimtes en de wintertuin. Tussen beide delen in bevindt zich het atrium als het hart van het gebouw waar alle kenniswerelden elkaar ontmoeten. Ook de wintertuin is een plek die ontmoeting stimuleert; het vormt zowel een openbaar park als een pauze- en werkplek voor studenten en ondernemers.

energy academy
Project
Energy Academy Europe
Locatie
Groningen, Nederland
Opdrachtgever
Rijksuniversiteit Groningen, Hanze Hogeschool
BVO
14.819 m2
Start ontwerp
2013
Oplevering
2016
Type opdracht
Ontwerp t/m uitvoering en esthetische begeleiding
Architect
Ir. Aldo Vos; Ir. Sander Veenstra; Ing. Steven Schulze i.s.m. pvanb architecten
Projectcoördinator
Ir. Willeke van de Groep
Beschrijving
Duurzaam topinstituut voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven

Wilt u meer weten? Wij vertellen u graag meer.

Gerelateerde expertises

We zijn er trots op dat opdrachtgevers zich in onze architectuur en werkwijze herkennen. Onze portfolio bestaat uit boeiende projecten; van kleinschalige herbestemmingen tot complexe nieuwe gebouwen en complete masterplannen. We staan bekend om het ontwerpen van hoogwaardige kennisomgevingen voor onderwijs en research en het transformeren van (jonge) monumenten, onze betrokken samenwerking, onze vanzelfsprekende toepassing van duurzaamheidsmaatregelen en onze uitgebreide ervaring met integraal samenwerken.