Broekbakema
Broekbakema

Natuurinclusief bouwen? Doen!

5 juli 2022

Vogelkastje, sedumdak of beschutte plek: hoe draagt een gebouw eigenlijk bij aan haar natuurlijke omgeving? Collega en architect ing. Steven Schulze deelde zijn visie tijdens ‘Make Nature Happen’. Een mini-symposium van de BNA (branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) over de noodzaak en impact van natuurinclusief ontwerpen. Steven kon de toehoorders ter plekke laten zien hoe dat in de praktijk uitpakt. De bijeenkomst vond plaats in Omnia op de groene campus van Wageningen University of Research, een spiksplinternieuw gebouw met oog voor de natuur, naar een ontwerp van collega Erik van Eck.

Verbinding met de natuur

Hoe maak je impact met natuurinclusief bouwen? Aan wie is het om dat stokje op te pakken? En waarom juist nu? Steven liet er geen misverstand over bestaan, het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland. De diversiteit van inheemse planten- en diersoorten loopt vooral door verstedelijking hard terug; ‘Als persoon en architect gaat me dit aan het hart. We weten dat een gezonde leef- en werkomgeving vraagt om verbinding met de natuur. Dit zou ook centraal moeten staan bij de ontwikkeling van een gebouw.’

Natuurinclusief bouwen

Meer architecten kunnen het voortouw nemen, drukte Steven de toehoorders op het hart. En er is een andere mindset nodig bij zowel architecten als opdrachtgevers: ‘Je ziet dat niet iedereen bekend is met het belang en de mogelijkheden van natuurinclusief bouwen. Inspiratie of kennisontwikkeling is belangrijk en juist architecten past die voortrekkersrol heel goed. Natuurinclusief bouwen is ontwerpen voor én met de natuur. Een goed ontwerp creëert de randvoorwaarden om de natuur op te doen bloeien. Het maken van zulke afwegingen aan het begin van elk ontwerpproces is cruciaal.

Eenvoudige maatregelen

Dat is helemaal niet zo complex, vervolgt Steven ‘Kijk naar dit gebouw, Omnia heeft een sedumdak dat voeding biedt aan insecten en een stepping stone is voor de migratie van dieren in de stad. De wadi’s onder het gebouw bieden een natuurlijke verkoeling. De inval van natuurlijk licht en hoogte zorgt voor de perfecte omstandigheden om binnen planten te laten groeien. Al met al hele laagdrempelige maatregelen met enorm positieve effecten op de mensen in het gebouw en de natuur er omheen. Naar mijn idee moeten we natuurinclusiviteit standaard op de agenda zetten en per opdracht bekijken wat we kunnen doen.’

Inspirerende voorbeelden

‘Make Nature Happen’ liet zien hoeveel waanzinnig mooie initiatieven er zijn voor meer biodiversiteit. Nadine Galle – ecological engineer en technologist – vertelde over de ‘The internet of nature’. De interactie tussen planten is niet alleen meetbaar, maar ook om te zetten naar voor mensen begrijpelijk taal. Een signaal van een sensor in de grond blijkt te vertalen naar een Twitter bericht en dat levert enthousiaste reacties en prachtige kansen op. Hoe beter we de natuur begrijpen, hoe mooier we de steden op een kwalitatieve manier kunnen ‘vergroenen’. Architect RO&AD wist de zaal even later te boeien met zijn vogelobservatorium. Heel duurzaam gebouwd en toch mét veel oog voor esthetiek die mens en natuur weer wat dichter bij elkaar brengt.

Integrale aanpak

De crux zit hem in de integrale aanpak, daar waren alle aanwezigen het over eens. Betrek experts van buiten en doe dat zo vroeg mogelijk, bijvoorbeeld met een ecoloog die de kansen, ambities en samenhang formuleert. Dat mag architecten er niet van weerhouden om zelf basiskennis op te doen. En ook de bouwsector als geheel kan bijdragen aan het herstel van biodiversiteit. ‘Een gebouw kan gewoonweg ontzettend veel bijdragen aan zijn omgeving, ook al staat natuurinclusief bouwen nog in de kinderschoenen. Inspirerende avonden zoals deze geven goede energie om aan de slag te gaan!’, aldus Steven.

Wij zijn ieder geval weer geïnspireerd om verder met dit thema aan de slag te gaan. Bedankt BNA voor het samenbrengen van zoveel bevlogen mensen en inspirerende verhalen!

Lees hier meer over Omnia

Foto: Just Justa Fotografie
Event: make NATURE happen // BNA Inspiration Night