Broekbakema
Broekbakema

Woonhuis Van Buchem

Rotterdam, Nederland

2007-2011

Woonhuis van Buchem is ontworpen door Architectenbureau Van den Broek en Bakema en gebouwd in 1961. Het woonhuis is sinds 2003 aangemerkt als gemeentelijk monument. Doordat in het oorspronkelijke ontwerp onvoldoende ruimte was voor de wensen van de nieuwe eigenaar is Broekbakema benaderd voor een uitbreiding. De wens was een extra kamer te creëren voor de collectie boeken en deze ruimte tevens te gebruiken als studeerkamer c.q. logeerkamer. Er is gekozen om de uitbreiding ondergronds op te lossen zodat het volume van het oorspronkelijke ontwerp gelijk kon blijven. Verder zijn er een extra badkamer en hobbyruimte gecreëerd. Ook is het oorspronkelijke ontwerp gerenoveerd.

Architect:
Ir. Siebold Nijenhuis
Pim Bangert

Projectcoördinator:
Kees van Zwol