Broekbakema
Broekbakema

Trapjeswijk Holtenbroek

Zwolle, Nederland

2005-2009

Voor Holtenbroek heeft ons bureau een stedenbouwkundig plan gemaakt. Een duidelijke markering van de overgang tussen de openbare ruimte en de vernieuwde clusters is essentieel voor de opzet van het plan. Alle woningen zijn daarom op een plint gesitueerd die de grens van het cluster definieert. Het is een fysieke afscheiding die de openheid van de buurt handhaaft. Deze plint sluit aan bij de bestaande woningtypologie van de trapjeswijk en reageert ook op de verschillende nieuwe woningtypes voor de wijk. De clusters zijn opgebouwd uit verschillende woningtypes, die ieder in een eenduidig volume op de plint zijn geplaatst. Alle woningen zijn gericht op de openbare ruimte en hebben aan deze zijde een architectonisch element dat de richting van de woningen in het cluster bepaalt. Deze betonnen kaders worden op verschillende wijze ingezet, als balkon, loggia of woningentree.

Architect:
Ir. Aldo Vos
Ir. Siebold Nijenhuis
Ir. Pim Pompen
Ir. Bastiaan Bijloos

Projectcoördinator:
Ing. Steven Schulze