Broekbakema
Broekbakema

Publiekshal Gemeentehuis Ermelo

Ermelo, Nederland

2008-2009

In het ontwerp worden de bestaande ingesloten buitenruimten functioneel betrokken door deze te overkappen met een glazen dak. De nieuwe publieksbalie is centraal gepositioneerd onder het van boven invallende licht. De transparante scheidingswanden creëren een overzichtelijke, duidelijke ruimte die het gevoel van veiligheid versterkt. De backoffice heeft een directe relatie met de balie. Deze is wel afgeschermd maar niet op afstand. De publieksbalie is een van de rest van het gebouw afgeschermde functie met een eigen toegankelijkheid. Spreekkamers worden vanuit publiek- en ambtenarenzijde apart toegankelijk gemaakt. Door hun transparantie en positionering is een hoge mate van sociale controle mogelijk. Door een separate ingang te maken voor de theaterruimte ‘De Dialoog’ onstaat een overzichtelijke scheiding met de publieksbalie die duidelijkheid geeft aan bezoekers en baliemedewerkers. De tussen deze functies ingeplaatste foyer kan door beide gebruikt worden.

Architect:
Ir. Jan van Iersel
Dipl. Ing. Michaela Stegerwald
Jürgen Wuntke AvB
Pim Bangert

Projectcoördinator:
Ing. Alvin Vrijhoeven