Broekbakema
Broekbakema

Interieur IKC de Bollenstreek

Lisse, Nederland

2014-2017

De nieuwe multifunctionele brede school biedt naast speciaal onderwijs ook onderdak aan Jeugdzorg, een BSO en sportzalen. Het gebouw krijgt een vorm die de openbare buitenruimte als het ware omarmt en geborgenheid biedt. Om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van de jonge gebruikers, is in het ontwerp gewerkt met ronde vormen, tactiele materialen en subtiele contrasten. Door middel van een heldere zonering binnen de lokalen wordt in de lesruimte rust gecreëerd en krijgen diverse functies een eigen plek.

Architect:
Ir. Aldo Vos
Ir. Tessa Barendrecht

Projectcoördinator:
Ir. Markus Freigang