Broekbakema
Broekbakema

Eerste passiefschool voor voortgezet onderwijs in Nederland een feit

19 januari 2015

De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman is de eerste frisse én passiefschool voor voortgezet onderwijs in Nederland. Broekbakema ontwierp het gebouw en combineerde een laag energieverbruik met veel comfort.

Geïsoleerde gebouwschil en energiezuinige installaties.
De GSG Leo Vroman is de eerste middelbare school in Nederland die zowel voldoet aan de eisen van een passiefschool als aan de criteria voor Frisse Scholen (klasse A en B). Het passiefschoolconcept is bereikt door de compacte gebouwvorm te voorzien van een zeer goed isolerende bouwschil en energiezuinige installaties. De warmte-terugwinningsinstallatie zorgt ervoor dat de warmte uit de afgevoerde lucht kan worden hergebruikt om de verse lucht te verwarmen. Door de thermische massa van het gebouw optimaal te gebruiken en te ventileren met koude nachtlucht, wordt de temperatuur ook in de zomer constant gehouden. Een traditioneel verwarmingssysteem en koelinstallatie zijn door deze oplossingen niet meer nodig, terwijl een prettig binnenklimaat wordt gegarandeerd. De luchtinstallatie met CO2 detectie draagt verder bij aan een gezond klimaat voor leerlingen en docenten.

Extra comfort en energiebesparing.
Naast een goed binnenklimaat is daglicht van groot belang voor een comfortabele leer- en werkomgeving. Via het atrium en de grote ramen met drievoudig glas wordt daglicht in ruime mate het gebouw binnengehaald. In de hele school is aanwezigheidsdetectie toegepast, zodat de verlichting alleen aanstaat op plekken waar mensen zijn. Bovendien beschikt het gebouw over daglicht gestuurde armaturen die reageren op de hoeveelheid licht van buiten en zo helpen om het aantal branduren te verlagen. De maatregelen zorgen voor extra comfort en dragen tegelijkertijd bij aan de besparing van energie.

Fris in regelgeving, uitstraling en gebruik.
Het totale energieverbruik van de school is minder dan 15 kWh/m2. Voor een traditionele school is dat meer dan zeven keer zo hoog. Het combineren van de passieve uitgangspunten voor de school met veel gebruikskwaliteit maakt de school fris volgens de regelgeving én in uitstraling en gebruik.

Flexibele leerlingdomeinen met eigen identiteit.
De school voor HAVO en VWO met bijna duizend leerlingen is ingedeeld op basis van leerlingdomeinen, kleinschalige afdelingen als thuisbasis voor een vaste groep van ongeveer 70 leerlingen. Elke afdeling heeft een eigen plek in het gebouw, herkenbaar aan een eigen kleur en identiteit. Vanuit het centrale atrium op de begane grond is elke afdeling bereikbaar en zichtbaar. De afdelingen zijn ingericht met leerlingdomeinen die grotendeels uit een open onderwijsruimte bestaan. Naar behoefte kan die ruimte worden ingericht met open of meer gesloten ruimtes, van een besloten instructieruimte en stilteplek tot groeps- of computerwerkplekken. Door de flexibele indeelbaarheid van de vloeren, kunnen domeinen groeien of krimpen. Veranderingen in leerlingenaantallen per afdeling kunnen zo worden opgevangen. Op de begane grond van de school bevinden zich alle gemeenschappelijke functies zoals de aula, het auditorium en de speciale onderwijsruimten voor handvaardigheid, tekenen en techniek.

Projectpagina Hoofdgebouw Leo Vroman