Broekbakema
Broekbakema

Broekbakema richt onderneming op voor BIM-diensten

19 april 2014

Met de nieuwe onderneming simBolic geeft ons bureau antwoord op de groei van BIM en de behoefte aan kennis over het inrichten van de integrale samenwerking. Door BIM servers en expertise beschikbaar te stellen, helpt simBolic opdrachtgevers uit de bouwsector met het beheren van virtuele bouwprojecten.

De missie van simBolic is om het werken met BIM in de bouwsector toegankelijker te
maken en het kennisniveau te verhogen. Hoe meer partijen gebruikmaken van BIM, hoe eerder de potentie ervan ten volle benut kan worden. Dit zal een positieve impuls aan de bouwsector geven. “Juist door servers aan te bieden en onze eigen, ver ontwikkelde expertise met anderen te delen, wil simBolic hieraan een bijdrage leveren. Voor ons is dit ook een vorm van co-creatie”, aldus Roger Tan, zakelijk directeur Broekbakema.

BIM servers
SimBolic ontzorgt en faciliteert opdrachtgevers en ketenpartners op het gebied van BIM-ICT. Er staan te veel obstakels het werken met BIM in de weg. De aanschaf van hardware is een grote investering en daar komt de keuze voor software, de installatie en het onderhoud ervan, het regelen van de beveiliging en back-up nog bij. Behalve de harde software is BIM ook mensenwerk. Er zijn weinig ICT dienstverleners die specifieke kennis hebben van BIM servers, de mogelijke problemen en de bijbehorende oplossingen. simBolic biedt gestandaardiseerde BIM servers voor Autodesk Revit aan in verschillende groottes. De groottes worden afgestemd op de grootte van het betreffende bouwmodel envariëren van small (tot een modelgrootte van 50 MB), medium (tot 150 MB) tot large (tot 500MB). De servers zijn in zeer korte tijd gebruiksklaar en alle bijkomende ICT aspecten zijn volledig door simBolic verzorgd. Hiermee worden klanten zowel op het gebied van ICT alsde bijbehorende dienstverlening geholpen.

BIM expertise
Werken in BIM betekent samenwerken in het BIM-model en daarbuiten. Over het daadwerkelijk en effectief inrichten van de integrale samenwerking bestaat nog veel onduidelijkheid. simBolic vult de bestaande kennis en kunde aan met eigen ervaring op diverse gebieden binnen het BIM spectrum. Het concreet inrichten van de BIM samenwerking met andere partijen en het opstellen van protocollen, het praktisch begeleiden bij het werken in een BIM-model, het uitvoeren van clash controles en rapportages of het maken van interactieve 3D films en virtuele maquettes.

Kijk hier voor de producten en diensten van simBolic.