Broekbakema
Broekbakema

‘130’ opgeleverd

3 maart 2016

Terwijl momenteel nog de laatste hand wordt gelegd aan het interieur, is het nieuwe researchgebouw van SABIC op de Brightlands Chemelot Campus opgeleverd!

SABIC investeert in een nieuw gebouw om de verschillende researchteams, die nu verspreid over de regio Limburg werken, bij elkaar te brengen in één gebouw. Samenwerking en kruisbestuiving zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

De nieuwe werkomgeving van de teams wordt gerealiseerd in een bestaand gebouw, waarbij ‘hergebruik van materialen indien mogelijk, vervanging indien noodzakelijk’ een belangrijk principe is.

‘130’ biedt de mogelijkheid om de diverse functies waar SABIC behoefte aan heeft – kantoren, laboratoria en de productie van prototypes – te combineren. Een aanzienlijke herinrichting van het gebouw was nodig. Het traditionele kantoorconcept is vervangen door een innovatieve kantoorinrichting met een activiteit-gerelateerd werkplekconcept, waarin open en gesloten ruimtes elkaar zoveel mogelijk afwisselen. Hiervoor is een nieuw stramien toegevoegd, waarop óók de nieuwe gevel is afgestemd. Daglichtinval en het nieuwe interieur vormen zo een mooi samenspel.

Bekijk hier meer over het project