Broekbakema
Broekbakema

Sporthal in het Stedelijk Gymnasium Arnhem

Arnhem, Nederland

2004-2007

Groei maakte verhuizing van het Stedelijk Gymnasium naar een bestaand schoolgebouw, een gemeentelijk monument, noodzakelijk. Het onderwijsconcept van het SGA (900 leerlingen) gaat uit van ‘vakdomeinen’. Elk domein past in een vleugel en bevat open werkruimte en instructieruimten. Om de domeinen te vrijwaren van doorgaand verkeer is een traverse toegevoegd, een drie verdiepingen hoge verbinding tussen de twee trappenhuizen buiten de domeinen om. Zo is rust in de domeinen verzekerd en kunnen ze vrij worden ingedeeld. Het bestaande gebouw bevat niveauverschillen van een halve verdieping tussen de verschillende vleugels. Een deel van de instructieruimten is uitgevoerd als combilokaal. De combilokalen kunnen met grote schuifwanden geopend worden naar de brede ‘gang’, zodat één open werkruimte ontstaat. Bergruimte en vitrines zijn voorzien in lange kastenwanden tegen de instructieruimten, per domein kozen de docenten hun eigen kleur. Het bestaande gebouw wordt doorspoeld met licht. Door de uitgekiende slanke constructie van de traverse, de glazen gevel en het daklicht is dit behouden. Met respect voor het oorspronkelijke wordt de buitenruimte heringericht en meer betrokken bij de aangrenzende lesruimten. Het ‘filosofenpad’ verbindt de nieuwe elementen, beeldentuin, buiten CKV, theatron en fietsenstalling.

Architect:
Ir. Meindert Booij
Dipl. Ing. Michaela Stegerwald

Projectcoördinator:
Ing. Alvin Vrijhoeven