Broekbakema
Broekbakema

Renovatie Dienstengebouw Roteb

Rotterdam, Nederland

2010-2011

Het complex voor de toenmalige Gemeentelijke Vervoer- , Motor-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst is in 1951 ontworpen door architectenbureau Van den Broek en Bakema. De gebouwen hebben een ruimtelijke samenhang en zijn ieder voor een specifieke functie ontworpen. In de loop der jaren zijn er de nodige wijzigingen in het gebruik geweest, maar de aard ervan bleef min of meer hetzelfde. In 2005 is het hoofdgebouw door Broekbakema grondig gerenoveerd en uitgebreid met een kantoorverdieping en technieklaag. In 2010 was het Dienstengebouw aan de beurt. De gevels van het Dienstengebouw zijn op de begane grond sterk gewijzigd, maar het betonvolume met ramen op de verdieping is nog origineel. Het toegevoegde volume op het dak bestaat uit een horizontale glazen band met daarboven een horizontale stucband. In het interieur van de uitbreiding ligt de bovenkant van het glas nagenoeg op ooghoogte.

Architect:
Ir. Meindert Booij
Ir. Oscar van Strijp

Projectcoördinator:
Ing. Maurice Knook