Broekbakema
Broekbakema

DSM Centraal laboratoriumgebouw

Geleen, Nederland

2008-2011

Op de Brightlands Chemelot Campus is het centraal laboratorium gebouw van DSM gerenoveerd en uitgebreid, als onderdeel van ons masterplan voor de campus. Door de zorgvuldige omgang met de renovatie, herindeling en uitbreiding is de historische continuïteit van het karakteristieke gebouw gewaarborgd en versterkt. De relatie tussen de kantoren en labs vormden hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Architect:
Ir. Jan van Iersel
Ir. Ronald Hoogeveen
Ir. Marieke Grimbergen
dipl. ing. Volker Goldstein

masterplan