Broekbakema
Broekbakema

Brugklasgebouw Leo Vroman

Gouda, Nederland

2009-2011

Het karakteristieke schoolgebouw uit 1919 is door ons bureau uitgebreid en opengebroken, zodat de aanwezige ruimte optimaal gebruikt kan worden en er een transparant interieur ontstaat. De uitbreiding biedt ruimte aan ontmoeting, muziek en specifieke vaklokalen, die het oude schoolgebouw aanvullen en er een duurzame en toekomstgerichte school van maken. Met slimme doorbraken en het creëren van verbindingen is er een koppeling tussen oud en nieuw gerealiseerd, de potentie van het gebouw wordt maximaal benut.

Architect:
Ir. Meindert Booij
Ir. Pim Pompen

Projectcoördinator:
Ing. Alvin Vrijhoeven