Broekbakema
Broekbakema

Masterplan Campus Hogeschool Windesheim

Zwolle, Nederland

2006-heden

De campus van de Hogeschool Windesheim wordt verbouwd tot een compacte, hoogwaardige leeromgeving waarin kennisuitwisseling centraal staat. De huisvesting van de campus is zo opgezet dat de onderlinge relaties tussen de verschillende gebouwen optimaal zijn. Alle gebouwen zijn gegroepeerd rondom een nieuw groen hart van de campus: de centrale ontmoetingsplek voor studenten en medewerkers. In 2016 heeft Broekbakema het Masterplan geactualiseerd in samenwerking met Hogeschool Windesheim en de gemeente Zwolle om de verbinding tussen de campus en de binnenstad van Zwolle te verbeteren.

Architect:
Ir. Aldo Vos
Cees Schott AvB
Ir. Pim Pompen

Projectcoördinator:
Ir. Willeke van de Groep
Tom Sanders