Broekbakema
Broekbakema

Interieur DSM materialencentrum

Geleen, Nederland

2011-2014

Het creëren van synergie en het bevorderen van onderlinge samenwerking zijn belangrijke kernwaarden van dit nieuwe Research & Development Centre. Kantoren, laboratoria en een testhal zijn ondergebracht in het grote onderzoekscentrum (ruim 20.000 m2 bvo), dat is ontworpen met het oog op de toekomst. Met het label ‘BREAAM Very Good’ voldoet de nieuwbouw aan de hoge duurzaamheidsambitie van DSM. De verschillende afdelingen worden in één transparant gebouw rondom een centraal, carrévormig atrium samengebracht. Tevens heeft ons bureau een eigentijds interieurconcept ontwikkeld volgens the New Ways of Working, gebaseerd op activiteit-georiënteerd werken. Het royale atrium is het dynamische hart waar ontmoetingen tussen in- en externen centraal staan. Op de verdiepingen bevindt zich ‘de workspace’, met 420 niet-persoonsgebonden werkplekken. De interieurelementen in het gebouw hebben een eigen karakter in kleur, vorm en uitstraling. Samen vormen ze één geheel dat het verhaal van DSM vertelt: ‘Bright Science. Brighter living.’

Architect:
Erik van Eck MArch
Ir. Ronald Hoogeveen
Ir. Tessa Barendrecht
Ir. Stephan Luijks
Ir. Gerard Heerink
Pim Bangert
Ir. Laura Theng

Projectcoördinator:
Ing. Maurice Knook