Broekbakema
Broekbakema

Renovatie hoofdgebouw Technische Universiteit Eindhoven

Prijsvraag

2014

Voor de renovatie van het hoofdgebouw op de campus van TU Eindhoven heeft Broekbakema samen met Kraaijvanger een intelligent ontwerp gemaakt. Broekbakema was verantwoordelijk voor het gevelontwerp. Door de energieprestatie van de verschillende ontwerpopties te toetsen aan de hand van de analyse software van Sefaira, is een gevelontwerp bereikt waarbinnen de energieprestaties van het gebouw zijn geoptimaliseerd: een daglichtfactor van 5, een zeer comfortabel binnenklimaat en 20% minder koeling.

Architect:
Ir. Aldo Vos
Ir. Pim Pompen
Manuel Gonzalez BArch

i.s.m. Kraaijvanger