Broekbakema

Nieuwe stap naar circulaire energieleverende gebouwen

Architecture, powered by nature to empower people

Wij geloven in de kracht van de natuur. De kracht van natuurlijke elementen als energiebron, de natuur als basis voor een gezond binnenklimaat en de kracht om hernieuwbare materialen te produceren. Als wij op basis hiervan gebouwen kunnen ontwerpen geloven wij dat we mensen niet alleen blijer kunnen maken, maar ook beter kunnen laten presteren en enthousiaster kunnen laten samenwerken. Niet voor niets is ons motto: “Architecture, powered by nature to empower people”.

Met gemeentehuis Voorst bouwen we voort op kennis Energy Academy Europe

powered by nature to empower people

Soms zijn tussenstappen nodig om tot ultieme oplossingen te komen. Zo was de Tesla er misschien nooit gekomen als de hybride Toyota Prius er niet was geweest. In onze missie om uiteindelijk enkel hernieuwbare en energieleverende gebouwen te realiseren, bouwen we onze kennis steeds verder uit. Met de Energy Academy Europe hebben we een grote stap voorwaarts kunnen zetten door optimaal gebruik te maken van de elementen uit de natuur: een hybride gebouw op basis van lucht, licht, aarde en water, met een back-up installatie voor enkel die dagen in het jaar dat de natuurlijke bronnen nog niet volstaan. Gemeentehuis Voorst is onze volgende stap naar een toekomst zonder gebruik van fossiele brandstoffen; het is geheel circulair en puur gebaseerd op natuurlijke elementen als energiebron. Een back-up installatie is niet langer nodig voor een comfortabel en natuurlijk binnenklimaat.

Luchtlabyrinth met twaalf zonneschoorstenen

Onder de Energy Academy Europe loopt een luchtlabyrint. Dit is een ondergronds gangenstelsel waarmee frisse ventilatielucht van buiten wordt verwarmd of gekoeld door de constante temperatuur van de aarde. In het dak is een bijzondere zonneschoorsteen gemaakt waarin zonnewarmte en windkracht zorgen voor een natuurlijke stroming van frisse lucht door het gebouw. Dit beproefde concept hebben we in de nieuwbouwvariant voor Gemeentehuis Voorst verder doorontwikkeld. In Voorst is het ondergrondse luchtlabyrint namelijk gekoppeld aan maar liefst twaalf zonneschoorstenen, waarmee het gebouw 100% natuurlijk wordt geventileerd. Hiermee kunnen ook alle inpandige ruimten van frisse buitenlucht worden voorzien, zonder dat daar klimaatinstallaties aan te pas komen.

Circulair door te oogsten uit hernieuwbare materialen

Gemeente Voorst is in dubio; renoveren of nieuwbouw plegen. Als ‘groene gemeente’ wil Voorst graag energieneutraal worden, zonder een afvalberg te creëren door het bestaande gebouw te slopen. Beide scenario’s hebben wij op hun verzoek verder uitgewerkt waarbij de nieuwbouwvariant uit enkel hergebruikte en hernieuwbare materialen is opgebouwd. Zo zijn de zonneschoorstenen in lagen opgebouwd uit verschillende restmaterialen van de oudbouw. Dit nieuwe ‘puin’ biedt een prachtig lagenpatroon van verschillende bakstenen, beton en glas. Daarnaast zijn de gevels en de hoofddraagconstructie geheel opgebouwd uit hernieuwbaar hout van Staatsbosbeheer. Hiermee is de nieuwbouw volledig circulair.

Duurzaamheid zichtbaar maken inspireert

Met de Energy Academy Europe hebben we geleerd dat je innovaties optimaal zichtbaar moet maken om kennis verder te brengen. In Voorst geven we daarom letterlijk inkijk in het luchtlabyrint onder de grond. De speklagen van restmaterialen in de nadrukkelijk aanwezige zonneschoorstenen tonen het hergebruik in optima forma. Mocht gemeente Voorst besluiten om nieuwbouw te verkiezen boven ons doordachte renovatieplan, dan toont de nieuwbouw duidelijk betekenis doordat de oude materialen zichtbaar een tweede bestaan hebben gekregen.


Project
Gemeentehuis Voorst

Plaats
Voorst, Nederland

Opdrachtgever
Gemeente Voorst

Start ontwerp
2017

Type opdracht
Tenderproject

Architect
Ir. Aldo Vos; Ir. Sandra Sánchez de la Garza; Ir. Bernard Oussoren; Ir. Tessa Barendrecht

Projectcoördinator
Ir. Steven Schulze

Omschrijving
Innovatief plan voor een geheel circulair gemeentehuis

Wilt u meer weten? Wij vertellen u graag meer over de case Architecture, powered by nature to empower people.

ir. Aldo Vos

Architect directeur en lid management team

Email

Deel deze pagina

Gerelateerde expertises

We zijn er trots op dat opdrachtgevers zich in onze architectuur en werkwijze herkennen. Onze portfolio bestaat uit boeiende projecten; van kleinschalige herbestemmingen tot complexe nieuwe gebouwen en complete masterplannen. We staan bekend om het ontwerpen van hoogwaardige kennisomgevingen voor onderwijs en research en het transformeren van (jonge) monumenten, onze betrokken samenwerking, onze vanzelfsprekende toepassing van duurzaamheidsmaatregelen en onze uitgebreide ervaring met integraal samenwerken.