Energy Academy Europe

Op de Zernikecampus in Groningen zal in 2016 de Energy Academy Europe gerealiseerd zijn: een topinstituut waarin onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven samenwerken aan onderzoek en innovatie op het gebied van energie. Het gebouw vormt dé plek waar studenten, onderzoekers en ondernemers uit binnen- en buitenland elkaar ontmoeten om de internationale energievoorziening te verduurzamen en geschikt te maken voor volgende generaties.

Meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland

De Energy Academy Europe wordt gehuisvest in een gebouw dat een toonbeeld is van verduurzaming en een voortrekkersrol zal vervullen met het oog op energiehuishouding. Het zal namelijk niet alleen energiezuinig zijn, maar gaat zelfs energie opleveren. Een zeer compleet pakket aan duurzaamheidsmaatregelen is in het ontwerp geïntegreerd. Hierdoor verdient het gebouw de BREEAM Outstanding score; het enige onderwijsgebouw in Nederland met deze hoge duurzaamheidsbeoordeling.

De natuur als bron van duurzame energie

duurzaamheid-energy-academy-europe-03

Het ontwerp heeft een low-tech benadering waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke bronnen die in ruime mate voorhanden zijn: aarde, water, lucht en zonlicht. De aarde wordt gebruikt voor koeling of juist opwarming van lucht en water, regenwater wordt gebruikt als spoelwater voor de toiletten. De ventilatie is natuurlijk en wordt aangejaagd door een innovatieve ‘zonneschoorsteen’, een schoorsteen in de nok van het dak. Door verwarming van de zon ontstaan luchtdrukverschillen waardoor frisse lucht vanuit het gebouw door het hele gebouw gezogen wordt in de richting van de zonneschoorsteen. Het element zonlicht wordt optimaal gebruikt voor verlichting en het opwekken van energie. De weinige installaties voor verwarming, ventilatie en licht die in het gebouw aanwezig zijn, worden alleen ingezet als back-up wanneer de natuurlijke bronnen niet voldoen. Om het gebouw duurzame energie te laten opleveren is de buitenschil volledig ingezet voor de opvang van zonne-energie. Door de pv-panelen op het dak optimaal georiënteerd in een driedimensionaal raster te plaatsen, is er tegelijkertijd alle ruimte voor maximale daglichttoetreding. Maximale, duurzame energieopbrengst en maximale daglichttoetreding: een combinatie die nog niet eerder is vertoond.

Het natuurlijke klimaat om energieverbruik te beperken
1. Zeer goede isolatie buitenschil, houdt warmte en koude buiten en weert zonlicht indien nodig
2. Natuurlijke ventilatie via te openen ramen, een labyrint die buitenlucht verwarmt of koelt en via een wintertuin
3. Frisse lucht, CO² - detectie stuurt ventilatiesysteem aan, natuurlijke doorstroming via grote luchtkanalen, gangen en atrium
4. Optimale lichtvoorziening, verlichtingsdetectie op aanwezigheid en daglichtniveau
5. Vinnen op gevel: daglicht toelaten, zonnewarmte afschermen
6. Betonkernactivering voor constante temperatuur, bijregelen middels ventilatielucht mogelijk
7. Warmte-koude opslag, aanwezige aarde-temperatuur gebruiken
8. Minimaal gebruik van lift door splitlevel met hellingbanen
9. Regenwateropvang voor o.a. toiletspoeling
10. PV-balkon voor onderzoek en educatie
11. Centraal energie-prestatiebord

Buitenschil is optimaal ingezet om energie te oogsten:
– Daglicht
– Zonne-energie
– Zonnewarmte
– Aardwarmte
– Aardkoeling
– Verse lucht
– Hemelwater

Architectuur die kenniscirculatie stimuleert

2

De Energy Academy Europe richt zich op kruisbestuiving tussen het bedrijfsleven en kennisinstituten. Op deze manier wordt fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek gecombineerd met onderwijs. Ondernemers, onderzoekers, mbo, hbo en wo leerlingen, studenten en docenten komen er samen om te werken aan een zo schoon en efficiënt mogelijke productie van energie en de inpassing van duurzame energie in bestaande energie-infrastructuren.

Ten behoeve van kennisuitwisseling is er in het gebouw ruim baan voor ontmoeten en samenwerken.
Het gebouw bestaat uit twee bouwdelen. Aan de noordzijde komen de onderzoeksruimtes met laboratoria en kantoren en aan de zuidkant de instituten, de onderwijsruimtes en de wintertuin. Tussen beide delen in bevindt zich het atrium als het hart van het gebouw waar alle kenniswerelden elkaar ontmoeten. Ook de wintertuin is een plek die ontmoeting stimuleert; het vormt zowel een openbaar park als een pauze- en werkplek voor studenten en ondernemers.

 • Energy Academy Europe
 • Energy Academy Europe
 • Energy Academy Europe
 • Energy Academy Europe
 • Energy Academy Europe
 • Energy Academy Europe
 • Energy Academy Europe
 • Energy Academy Europe
 • Project
 • Energy Academy Europe

 • Plaats
 • Groningen, Nederland

 • Opdrachtgever
 • Rijksuniversiteit Groningen, Hanze Hogeschool

 • BVO
 • 14819 m2

 • Start ontwerp
 • 2013

 • Oplevering
 • 2016

 • Type opdracht
 • Ontwerp t/m uitvoering en esthetische begeleiding

 • Architect
 • Ir. Aldo Vos; Ir. Sander Veenstra; Ing. Steven Schulze i.s.m. pvanb architecten

 • Projectcoördinator
 • Ir. Willeke van de Groep

 • Omschrijving
 • Duurzaam topinstituut voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven

Wilt u meer weten over de Energy Academy?
Willeke vertelt u graag meer.

Willeke van de Groep

Willeke van de Groep

Projectcoördinator

Email

Gerelateerde expertises

We zijn er trots op dat opdrachtgevers zich in onze architectuur en werkwijze herkennen. Onze portfolio bestaat uit boeiende projecten; van kleinschalige herbestemmingen tot complexe nieuwe gebouwen en complete masterplannen. We staan bekend om het ontwerpen van hoogwaardige kennisomgevingen voor onderwijs en research en het transformeren van (jonge) monumenten, onze betrokken samenwerking, onze vanzelfsprekende toepassing van duurzaamheidsmaatregelen en onze uitgebreide ervaring met integraal samenwerken.

DEEL DEZE PAGINA